Menjador

El servei del menjador del curs 2018-2019 anirà a càrrec de la cooperativa El Tamboret.

IMPORT DE LES QUOTES DEL SERVEI DE MENJADOR PEL CURS 2018-2019

Socis/es de l’AFA

No socis/es de l’AFA

Fixos

Esporàdics

Fixos

Esporàdics

6.20€/dia

Discontinus: 6.40€/dia

6.60€/dia

6.20€/dia

Discontinus: 6.60€/dia

6.80€/dia

De forma fixa: infants que contracten el servei de menjador els mateixos dies de la setmana a partir de 3 dies.

De forma fixa discontínua:  infants que contracten el servei de menjador els mateixos dies de la setmana però són menys de tres dies.

De forma esporàdica:  infants que contracten el servei de menjador dies no concrets al llarg del curs.

Les faltes al servei de menjador que es comuniquen entre les 9:00 i 9:30h del matí (presencialment, telefònicament o per correu electrònic) es podran descomptar del total del servei i a més, es podrà descomptar a la família el cost del menjar, però no el servei de monitoratge.  L’import que és descomptarà serà de 2,70€.

El cobrament serà mitjançant rebut domiciliat en tots els casos i es realitzarà entre el dia 1 i el 5 a mes vençut.  En cas que hi hagi una devolució del rebut, l’import del recàrrec serà de 3,50€, i se’n farà càrrec la família.

Per donar de baixa a un infant del menjador s’ha d’avisar amb una setmana d’antelació. Es podrà donar de baixa a un infant en el cas que aquest falti al menjador tres o més setmanes seguides.   No es podrà avisar d’una baixa el mateix dia de fer-la efectiva.  De ser així es cobrarà el cost del monitoratge de la primera setmana i es considerarà baixa a partir de la segona.  La comunicació ha ser ser a l’empresa el Tamboret a través del telèfon 689 979 556 o via correu electrònic menjadormartamata@eltamboret.org.

Farem un esforç entre totes per tal de facilitar el pagament dels rebuts de menjador i sempre mantindrem contacte amb les famílies per gestionar els deutes. Tot i així, una família usuària de menjador no podrà acumular més de dos rebuts impagats. De ser així, ens reunirem per tal de buscar la solució més adient. No podrem començar curs tenint rebuts pendents.

© Escola Marta Mata 2020 Política legal

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per tal de millorar la seva experiència d'usuari. Si continua navegant estarà donant el seu consentiment per a l'acceptació de les mencionades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, doni a l'enllaç per a major informació.

ACEPTAR
Aviso de cookies